FUNGI - BIRDS-WILDLIFE-AUSTRALIA

Image taken at the Mackay Botanic Garden, CQ, AUS.

FUNGI102